• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2016-2017 навчальний рік

Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2016-2017 навчальний рік

2017-06-23

Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2016-2017 навчальний рік

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості.
Моя діяльність як директора здійснювалася у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та була спрямована на виконання Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закону України «Про національну програму інформатизації», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою.

Сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки роботи навчального закладу за 2016-2017 навчальний рік.
Мною, як керівником навчального закладу, здійснювався контроль та створювалися умови для виконанням робочого навчального плану 2016-2017 навчального року, річного плану роботи школи та Програми розвитку школи до 2018 року.
Основна мета моєї діяльності як керівника у 2016-2017 навчальному році була наступна:

  • створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів;
  • вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів;
  • забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Для реалізації поставленої мети були вирішені такі завдання:

1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

2. Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.

3. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

4. Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

5. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

6. Робота щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.

7. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю.

8. Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

9. Робота у мікрорайоні школи.

10. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи.

1. Загальна інформація про школу

Новосевастопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є комунальною власністю Березнегуватської районної ради Миколаївської області. Управління здійснюється відділом освіти Березнегуватської РДА, а фінансування «Березнегуватським ЦФГО».

Юридична адреса: вул. Центральна, 5 а, с.Новосевастополь, Березнегуватський район, Миколаївська область, 56230.

Мова виховання та навчання українська.

Навчання завершив 93 учень, середня наповнюваність класів становила 10-11 учнів. Всього у школі було сформовано 9 класів. Для 5 учнів та 10 класу було організовано індивідуальну форму навчання.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», листаМіністерства освіти і науки України від 09.06. 2016 року № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», з метою чіткої організації навчально-виховного процесу в школі доримувалися наступного режиму роботи (витяг з наказу):

1. Встановити у школі п’ятиденний робочий тиждень.

2. Встановити режим роботи школи:

2.1. Вхід учнів в школу: 7 год. 30 хв.

2.2. Розклад дзвоників:

Зарядка 8.20 - 8.30

1 клас (35 хв. урок) 2 – 4 класи (40 хв. урок)

Урок Перерва Урок Перерва

8.30 – 9.05 9.05 – 9.20 8.30 – 9.10 9.10-9.20

9.20-9.55 9.55-10.15 9.20-10.00 10.00-10.10

10.15-10.55 10.55-11.10 10.10-10.50 10.50-11.00

11.10-11.45 11.45-12.05 11.00-11.40 11.40-12.10

12.05-12.40 12.10-12.50

5 – 11 класи (45 хв. урок)

Урок Перерва

8.30-9.15 9.15-9.25

9.25-10.10 10.10-10.20

10.20-11.05 11.05-11.15

11.15-12.00 12.00-12.30

12.30-13.15 13.15-13.25

13.25-14.10 14.10-14.20

14.20-15.05

2.3. Перед початком кожного уроку вчитель готує кабінет для проведення занять, після закінчення уроку залишається в кабінеті до закінчення прибирання приміщення (щоденно).

2.4. Класні керівники 1-11 класів разом з черговим вчителем перевіряють та відмічають наявність учнів в школі, подають інформацію (дані) про кількість і наявність дітей, які харчуються в їдальні, відмічають прізвища відсутніх учнів у книзі обліку відсутніх учнів та класних журналах (щоденно).

2.5. Класні керівники, вчителі-предметники чергують протягом перерв у коридорі, на подвір’ї школи, у їдальні, забезпечуючи безпеку школярів, несуть відповідальність за поведінку учнів на перервах (згідно з графіком чергування).

2.6. Початок роботи кожного вчителя за 20 хвилин до початку свого першого уроку. Чергування вчителів починається о 7.30 і закінчується після відвезення учнів із сіл Новосергіївка, Нововолодимирівка, Тетянівка.

2. Кадрове забезпечення

У 2016-2017 навчальному році працювало 17 педагогічних працівників, з них за сумісництвом – педагог-організатор, вихователь гпд, бібліотекар, психолог та 9 працівників з числа обслуговуючого персоналу згідно штатного розпису.

Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

При підборі кадрів враховуються особисті якості, працездатність, інші характеристики працівника. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою, що дозволяє активізувати навчальний процес та сприяє самоосвіті.

16 педагогів мають вищу педагогічну освіту, а ще 5 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію та 2 – звання, що говорить про значний потенціал нашого колективу. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників школи становило 20,5 год.

Розподіл кадрового складу за фаховим рівнем:

спеціалістів вищої категорії – 5 – 31,25%; з них 2 вчителів, які мають звання «старший учитель» - 12,50%;

спеціалістів І категорії – 6 – 37,50%;

спеціалістів ІІ категорії – 2 – 12,50%;

спеціалістів 3 – 18,75%.

Вчителі школи протягом року своєчасно проходили курси підвищення кваліфікації при Миколаївському інституті післядипломної педагогічної освіти.

Атестація педагогічних працівників 2016-2017 навчального року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи. Один вчитель підвищив свій професійний рівень (Кашичева Н.О.).

На початок 2017/2018 навчального року вакантним є місце вчителя англійської мови.

Керівник Новосевастопольської ЗОШ І-ІІІ ступенів – Судова Тетяна Василівна, освіта вища, педагогічний стаж 35 років, стаж роботи на посаді – 9 років. ЗНВР – Свердлова В.М., освіта вища, педагогічний стаж 39 років, стаж роботи на посаді – 8 років.

3. Методична робота

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

Відповідно до вимог часу в нашій школі розроблено власну структуру перспективного прогнозування та розвитку, важливою складовою якої є внутрішньошкільна методична робота, спрямована на ефективність навчально-виховного процесу та на роботу над проблемною темою школи «Модернізація навчально-виховного процесу шляхом підвищення педагогічної майстерності вчителів». У цьому навчальному році, зокрема, велася робота з методичної проблеми «Модернізація навчально-виховного процесу шляхом формування життєвої, соціальної, комунікативної та комп'ютерної компетентностей учнів».

Ця робота передбачала вирішення наступних завдань:

§ методичну роботу з учителями спрямувати на здійснення, основного завдання – поглиблення якості знань, умінь, навичок, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, підвищення професійного рівня і методичної підготовки вчителів.

§ створити умови для розвитку творчої самореалізації особистості учня.

§ забезпечити якість освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.

§ забезпечити активне втілення у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій навчання, ІКТ.

§ забезпечити умови для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

§ науково-методичне сприяння розвитку творчого потенціалу педкадрів.

Методична робота в закладі сформована як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня вчителя, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів.

У процесі методичної роботи здійснювалось підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

Велика роль у вирішенні цих завдань відводиться методичній роботі та, відповідно, роботі предметних методоб`єднань. У школі працювали ШМО класних керівників, вчителів початкових класів, природничо-математичного та суспільно-гуманітарного профілю. Кожне з ШМО провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами.

На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, обласної конференції, серпневої районної конференції щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2016-2017 н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділилися досвідом роботи з проблем, зросла їх педагогічна майстерність та інтелектуальний рівень.

Працюючи над модернізацією навчально-виховного процесу шляхом досягнення якісних змін, формування творчих дослідницьких якостей учасників навчально-освітнього процесу, вчителі початкової ланки Біла Тетяна Василівна, Полковник Олена Володимирівна, Кашичева Наталя Олександрівна, Хутко Світлана Іванівна прагнуть досягти взаємозв'язку навчального, розвивального й мотиваційно­го компонентів навчальної діяльності, утверджувати гуманні взаємовідносини в класі, активно використовують різні фор­ми співробітництва з учнями. Їхня мета – навчити дітей отримувати знання; навчити працювати; навчити жити разом; навчити жити змістовно, гідно. На уроках вчителі діють так, щоб учні не просто запам'ятовували навчальний матеріал, а запитували, досліджували, творили, розв'язували, аналізували, заперечували, співставляли, інтерпретували та дебатували за змістом вивченого. Тобто формували свою компетентність.

Здійснювався психологічний супровід процесу адаптації до навчання всіх учнів 1-4, 5-9 класів та просвітницька робота психолога Бакалюк С.Ю. з батьками. На протязі першого півріччя проводилося вивчення рівня адаптації першокласників та п`ятикласників до навчання в школі та реалізовувався план організаційно-педагогічних заходів із метою відстеження проходження дітьми адаптаційного періоду, створення сприятливих умов для цього, а саме: проводилися наради, обмін спостереженнями між учителями, що працюють у 5-9 класах, з метою всебічного вивчення особистості кожної дитини.

Великою проблемою у навчанні учнів 8 класу було питання запізнілого та часткового постачання підручників.

Одним із основних напрямків, над яким працює школа, є робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя та учня. Ось як це здійснюється в середній та старшій ланках освіти в нашій школі при викладанні предметів суспільно-гуманірного циклу.

Робота вчителів спрямована на підвищення фахової підготовки, обізнаності з вимогами навчальних програм та методичними рекомендаціями щодо викладання предмету, виконання навчальних програм, якості навчального процесу, позакласної роботи, застосування інноваційних методів викладання, вивчення рівня сформованості основних видів діяльності школярів на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії та на розвиток творчих здібностей на уроках предметів галузі «Мистецтво».

Навчання предметам суспільно-гуманітарного циклу здійснюють вчителі Сипченко Наталія Василівна, Іванова Галина Іванівна, Судова Тетяна Василівна, Герасименко Інна Вікторівна, Звіздун Ольга Анатоліївна та Полковник Олена Володимирівна.

Домінуючим у роботі вчителів є особистісна орієнтація навчання, яка в системі «учитель - учень», «учень - учень» передбачає забезпечення оптимальних умов для різнобічного розвитку кожного учня, урахування його індивідуальних особливостей, пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочення до самостійності у вивченні предметів, самопізнання і саморозвитку.

Творчі здібності дітей розвиваються шляхом раціоналізації та модернізації змісту, форм, методів і засобів навчання. Процес інформатизації суспільства зумовлює й інформатизацію освіти: використання нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання. Готуючи уроки з використанням комп'ютерних технологій, вчителі ставлять перед собою завдання підвищити їх ефективність, створити умови для високоякісного засвоєння навчального матеріалу, розвивати інтелектуальні, творчі здібності учня, виховувати гармонійну особистість, готувати учнів до життя у розвиненому інформаційному середовищі.

Важливою складовою освітнього процесу в старшій школі є профілізація, що дає змогу старшокласникам не тільки здійснити професійну орієнтацію, підготуватися краше до ЗНО та ДПА, але і створює умови для підвищення ступеня готовності підлітків до свідомого, соціального і культурного самовизначення.

У 8 та 9 класах введено допофільну підготовку – курс за вибором «Практикум з правопису української мови».

На уроках предметів галузі «Мистецтво» вчителі Звіздун Ольга Анатоліївна, Полковник Олена Володимирівна, Бакалюк Світлана Юріївна, забезпечуючи естетичні запити учнів, формують духовний світ особистості, її художньо – естетичний розвиток засобом формування в учнів світоглядних орієнтацій і компетенцій у царині художньої культури, вихованням потреби в творчій реалізації та духовному самовдосконаленні.

Компетентнісний підхід у шкільному навчанні є інноваційним засобом його модернізації. Така освіта — спроба вийти за межі традиційної парадигми навчання, коли результатом вважається система знань, умінь і навичок учня, а не його здатність діяти. Саме такий підхід до навчання взяли на озброєння викладачі природничо-математичного циклу Чимаренко Людмила Іванівна, Осичнюк Ірина Валеріївна, Свердлова Валентина Миколаївна, Звіздун Ольга Анатоліївна, Ярошенко Валентина Вікторівна, Бакалюк Світлана Юріївна та Фоміч Олександр Володимирович.

На уроках спостерігається вдале поєднання колективної та індивідуальної форм роботи; впровадження елементів диференціації навчання. Велика увага приділяється експериментальній частині програми. Вчителі намагаються показувати тісний зв'язок природничих наук з усіма сторонами життя, вчать розв’язувати життєві проблеми, виховують відповідальне ставлення до навколишнього середовища, формують здоровий спосіб життя.

При формуванні в учнів основних математичних, природничих, хімічних, фізичних, астрономічних понять вчителі з’ясовують процеси та закономірності, виховують та розвивають розумові здібності дітей. Урізноманітнення форм роботи на уроках сприяє посиленню інтересу до вивчення предметів природничо-математичного циклу як до наук, які мають яскраво виражену практичну направленість.

На урока фізики, хімії, біології учні вміють самостійно планувати і виконувати практичні та лабораторні роботи, користуватися лабораторним обладнанням, дотримуватись вимог техніки безпеки.

На базі школи в 2017 році було проведено семінар передового педагогічного досвіду вчителів інформатики вчителем Осичнюк І.В., що дало можливість вчителям-предметникам району ознайомитися з новими методами та прийомами викладання предмета.

На уроках освітньої галузі «Технології» вчителі Ярошенко Валентина Вікторівна та Бакалюк Сітлана Юріївна значну увагу приділяють практичній спрямованості. На всіх етапах занять користуються такими формами і методами роботи, які забезпечують послідовне залучення учнів до всіх етапів процесу проектування і виготовлення виробів.

При викладанні галузі «Здоров`я і фізична культура» робота вчителів фізичної культури Ярошенко Валентини Вікторівни та основ здоров`я Фоміча Олександра Володимировича, Звіздун Людмили Вікторівни спрямована на підвищення рухового режиму школярів, прищеплюються необхідність ведення здорового способу життя; велика увага приділяється розвитку фізичних якостей учнів та диференційованому підходу до організації навчального процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів.

Підводячи підсумки даної роботи, можна зазначити наступне:

• працівники школи забезпечували виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», дотримання Конституції України, Міжнародної Декларації прав людини, Конвенції про права дитини;

• працювали над реалізацією комплексних, цільових, районних та обласних програм: «Педагогічна творчість», «Сім'я і школа»; «Моніторинг якості освіти», «Учитель року», «Шкільний автобус», програм комп'ютеризації та профілізації школи;

• створювали комфортні умови для на­вчання, виховання та розвитку інтелектуаль­них здібностей школярів шляхом підвищення якості НВП та профілізації школи;

• реалізовували основні положення нових Держстандартів освіти в 1-4 та 5-8 класах, особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;

• велася цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожно­го вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів; над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої осо­бистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості;

• вивчалися проблеми наступності навчання в школі І—ІІ- III ступенів, адаптації учнів у школі, перехід на новий зміст нав­чання учнів 1-4, 5-8-х класів.

Враховуючи результати чотирьох років роботи над проблемною темою школи «Модернізація навчально-виховного процесу шляхом підвищення педагогічної майстерності вчителів», можна зробити висновок, що педагоги школи планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

Впродовж року вчителі відвідували районні семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем.

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2016-2017 навчального року був виконаний. Однак, у методичній роботі школи є недоліки, які необхідно усунути в наступному навчальному році: формально ставляться до методичної роботи голови методичних об’єднань, оформляють лише документацію та розглядають нормативні документи; не повністю реалізовуються плани проведення предметних тижнів ШМО; не здійснюється робота щодо висвітлення питань в періодичній та фаховій літературі. Недостатньо уваги вчителі приділяють практиці проведення шкільних предметних олімпіад із базових дисциплін та підготовці учнів до ІІ (районного) етапу олімпіад. Тому необхідно вчителям-предметникам постійно працювати над підвищенням свого фахового рівня, активно впроваджувати в практику роботи з учнями проектні технології, інтерактивні форми й методи роботи. Головам методичних об'єднань наполегливіше залучати до активної діяльності всіх членів ШМО та домагатися повного виконання спланованої роботи. Також всім педагогам необхідно продовжувати роботу над виробленням в учнів міцних знань, формування умінь застосовувати здобуті знання в нестандартних комунікативних ситуаціях у новому 2017/2018 н. р., працюючи над проблемною темою «Модернізація навчально-виховного процесу шляхом практичної спрямованості навчання як дієвого фактора підвищення результативності навчально-виховного процесу».

Адміністрації школи потрібно постійно вдосконалювати навчально-виховний процес засобами методичного навчання педколективу; ознайомлювати вчителів з найефективнішими технологіями, формами й раціональними прийомами навчання учнів.

4. Навчальна діяльність учнів

Навчально-виховний процес було організовано відповідно до навчального плану та робочого плану школи.

Учні школи приймають активну участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах. Всього прийняли участь 27 дітей.

У 2016 н.р. на олімпіаді з української мови – 3 місце з екології зайняла учениця 11 кл. Пшенична Д., 2 місце із зарубіжної літератури – учениця 11 кл. Кашичева І., у ІІ етапі Всеукраїнського міжнародного конкурсу ім. П.Яцика – учень 9 класу Сипченко С., у Всеукраїнському Шевченківському конкурсі – 2 місце учень 9 класу Сипченко С., 3 місце учениця 11 кл. Кашичева І.

Така невелика кількість переможців свідчить про недостатній рівень роботи вчителів-предметників з обдарованими учнями.

Щорічно збільшується відсоток учасників Всеукраїнського Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (11 уч.), інтерактивного природничого конкурсу «Колосок» (7 уч.), Всеукраїнського інтерактивному учнівському конкурсу юних істориків «Лелека» (5 уч.), з українознавства «Патріот» (8 уч.).

Всі учні школи атестовані, учні 1 класу (7 учнів) атестовані вербально. Більшість учнів школи навчаються на достатньому і середньому рівні 40 учнів (46.4,%). Високий рівень мають 12 учнів (14,0%). Спостерігається тенденція до зниження успішності у старших класах (10-11 класи), де немає учнів з високим рівнем знань.

Результати успішності учнів школи за рік проаналізовані в таблиці:

Було учнів на початок року

Прибуло

Вибуло

Є на кінець року

Атестовано

Не атестовано

Високий рівень

Високий і достатній

Достатній і середній

Низький рівень

92

2

1

93

86

-

12

33

40

1

100 %

100

100

-

14.0

38,1

46,4

1.5

Порівняльна таблиця успішності учнів школи за 5 років:

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017н.р.

Високий рівень

12 уч.-15,38%

11 уч.-14,5%

11 уч.-12,5%

9 уч. – 9,57%

12 уч.– 14.0%

Достатній рівень

22 уч.-28,21%

20 уч.-26,3%

31 уч.-35,23%

36 уч.–38,30%

33уч. – 38.1%

Середній рівень

42 уч.-53,85%

41 уч.-53,9%

45 уч.-51,13%

49 уч.–53,13%

40уч. – 46.4%

Початковий рівень

2 уч.-2,56%

4 уч.-5,3%

1 уч.-1,14%

-

1уч. - 1.5%

Аналіз таблиці показує, що є зменшення кількості учнів, які мають низький рівень знань, кількість дітей, які навчаються на достатньому та середньому рівнях постійна. Спостерігається тенденція до зниження успішності в старших класах (9-11 класи), де немає учнів з високим рівнем знань.

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА

9 клас

№з/п

Назва предмета

Виконували роботу всього

Високий рівень кількість учнів

Річна/ДПА

Достатній рівень кількість учнів

Річна/ДПА

Середній рівень кількість учнів

Річна/ДПА

Початковий рівень кількість учнів

Річна/ДПА

Рівень навченості за результатами року/за результатами ДПА

1

Укр.мова

16

3/4

6/5

7/7

-

58,5/60,75

2

Математика

16

4/4

4/6

8/6

-

59/62,5

3

Географія

16

4/4

8/7

4/5

-

66/64,25

11 клас

№з/п

Назва предмета

Виконували роботу всього

Високий рівень кількість учнів

Річна/ДПА

Достатній рівень кількість учнів

Річна/ДПА

Середній рівень кількість учнів

Річна/ДПА

Початковий рівень кількість учнів

Річна/ДПА

Рівень навченості за результатами року/за результатами ДПА

1

Укр.мова

13

3/0

5/5

4/4

1/4

60/40,6

2

Математика

4

1/0

2/1

1/3

-

66/43

3

Історія

12

5/0

3/1

3/10

1/1

68/36,7

4

Біологія

9

2/0

3/0

3/8

1/1

57,3/33,8

5

Географія

-

-

-

-

-

-

6

Англійська мова

1

1/0

-

0/1

-

100/36

Аналіз таблиць свідчить про те, що розбіжність між балами за рік та за ДПА учнів 9 класу невелика, а в 11 класі, там, де учні здають ДПА у формі ЗНО, – велика. Різниця рівня навченості з предметів становить майже 50%. Це свідчить про те що класні керівники, вчителі - предметники ґрунтовно не аналізують свою діяльність, формально підходять до планування уроків, не приділяючи увагу мотиваційному аспекту навчальної діяльності учнів. Далася в знаки і відсутність постійного вчителя англійської мови на протязі навчального року.

Причиною низької успішності учнів є недостатній контроль за навчанням з боку батьків та пропуски занять (Губар О., 11 кл.).

Керівникам ШМО слід проаналізувати результати навчальної діяльності та розробити заходи щодо забезпечення стабільного підвищення рівня знань учнів.

Результати успішності учнів за навчальний рік обговорювалися на педагогічній раді (червень 2017 р.).

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:

· через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу;

· використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet;

· підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;

· підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації.

За підсумками навчального року:

64 учнів переведено до наступного класу;

29 учнів випущено з 9, 11 класів (16 учнів закінчили 9 клас,13 учнів -11 клас).

5. Виховна та позакласна робота

Основні напрями виховання в школі сплановані на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 31.10.2011 №1243, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави, листа Міністерства освіти і науки від 25.07.2014 № 1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році», Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754/981/538/493.

Основною метою виховної роботи є виховання особистості учня, розвиненої духовності, моральної естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

В основі завдань і принципів виховної діяльності лежать такі види виховання:

Ø громадянське виховання;

Ø національно-патріотичне виховання;

Ø морально-етичне виховання;

Ø правове виховання;

Ø художньо-естетичне виховання;

Ø військово-спортивне і фізичне виховання;

Ø трудове виховання;

Ø професійна орієнтація молоді;

Ø екологічне виховання.

Виховна робота в ЗОШ І-ІІІ ст. здійснюється на основі Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» за такими напрямами:

1. Ціннісне ставлення до себе.

2. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.

3. Ціннісне ставлення до праці.

4. Ціннісне ставлення до природи.

5. Ціннісне ставлення до мистецтва.

6.&#

Кiлькiсть переглядiв: 509

Коментарi